Prodávající má při prodeji své nemovitosti řadu povinností. Od profesionálního realitního makléře pravděpodobně očekává, že ho s nimi seznámí.

Jednou ze zákonných povinností prodávajícího je předat kupujícímu stavební dokumentaci ke stavbě.

Tuto povinnost má podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§125

Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Co to v praxi znamená?

Jednoduše řečeno, vlastník má povinnost mít stavební dokumentaci, která byla potřeba ke kolaudaci stavby a při prodeji ji předat kupujícímu.

Pokud vlastník nemá dokumentaci k dispozici, může získat jej duplikát na místně příslušném stavebním úřadě.

V případě, že dokumentace stavby nebyla v minulosti pořízena (jedná se o tzv. “černou stavbu”), nedochovala se nebo po různých přestavbách a přístavbách neodpovídá skutečnému stavu, je vlastník povinen tuto dokumentaci pořídit. V některých případech povoluje zákon pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby.

Jak to řeší ABES?

Abychom vám pomohli poskytovat profesionální služby, do zprostředkovatelských smluv generovaných ABESem jsme toto upozornění doplnili do čl. VI. bodu 6.2.

6.2. Zájemce prohlašuje, že

d) byl zprostředkovatelem upozorněn na povinnost vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. předat novému vlastníku stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.